Yrityskauppa

Yrityskaupassa yritys tai liiketoiminta vaihtaa omistajaa.

Hoiva-alalla on 4 000 pientä hoivayritystä.

Yleensä eläköitymisen kynnyksellä tai muusta syystä pienen hoivayrityksen omistaja haluaa luopua yrityksestään. Tällä hetkellä isot toimijat (ks. referenssit) ostavat näitä pieniä yrityksiä. Myös pienemmät yritykset osin laajentavat toimintaansa yritysostoin.

Yrityksen myynnillä tai edelleenvälityksellä pyritään varmistamaan yrityksen arvon (asiakkaat, työntekijät, kokemus) säilyminen, jottei yritys kuihdu kasaan esimerkiksi omistajan vanhetessa.